StartonTop    Betaalbare Starterswoningen

Wanneer u een huis van ons koopt, heeft u geen stalen zenuwen of engelen geduld nodig. Veilig, goed en voor iedereen. Het is zowel veilig als eenvoudig om bij ons een huis te kopen. U weet van te voren precies wat de woning kost en wanneer het wordt opgeleverd.

Als u interesse heeft, willen wij u toch even helpen herinneren aan de stap die vooraf gaat aan de inschrijving: de oriëntatie. Wat wilt u? Welk type woning, hoe groot en past deze binnen uw financiële mogelijkheden? Heeft u dit gedaan dan gaat u verder met het doornemen van de hierna genoemde voorwaarden.


Bent u particulier?

Bent u particulier en wilt u graag in een 'Mini Me' wonen neem dan contact met ons op.


Samen bouwen, hoe gaat dat?

Samen bouwen kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is via klassieke projectontwikkeling. Zodra wij een project in ontwikkeling hebben, vindt u onder LOCATIES alle projectspecificaties. De tweede manier is via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In deze vorm wordt het project ontwikkeld door een collectief particulieren die wij begeleiden. Bent u particulier en wilt u een intiatief starten, neem dan vrijblijvend contact op en wij helpen u verder. Hieronder vindt u het stappenplan voor het verwerven van een 'Mini Me'

1. Registreer uw belangstelling

Het is belangrijk op voorhand duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de woningen worden toegewezen. Wij hebben ervoor gekozen om de woningen aan te bieden door middel van de methode: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Dat wil zeggen dat de reservering plaats vindt in de volgorde waarin gegadigden zich via het inschrijvingsformulier inschrijven. Op het moment dat een project in ontwikkeling wordt genomen dan wordt er een aparte pojectpagina gemaakt waar het inschrijvingsformulier op geplaatst zal worden. Met het doen van een inschrijving onderwerpt de inschrijver zich aan alle bepalingen gesteld in deze inschrijfvoorwaarden voor de toewijzing van de woningen.


2. Startbijeenkomst

Op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn (70% grens) dan wordt een bijeenkomst georganiseerd waar u uw inschrijving definitief kunt maken. Op het moment dat nog niet voor alle woningen een reservering is, wordt er op dezelde avond onder de nieuwkomers (zonder digitale registratie) geloot om de volgorde van inschrijving te bepalen.


3. Tekenbijeenkomst

De gelukkigen die ingeloot zijn, worden een paar dagen later uitgenodigd voor een tekenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kiest u uw woning en tekent 

een voorlopig koopovereenkomst. Het tekengeld dat verschuldigd is bedraagt €5000,- en betaalt het binnen twee dagen om de inschrijving definitief te maken.


Inschrijfvoorwaarden

 • Er mag maar één inschrijving per persoon, per echtpaar, per samenlevingsverband of inschrijvers die voornemens hebben een gezamenlijke huishouding te gaan voeren.
 • Bij meerdere inschrijvingen wordt enkel de eerste inschrijving in behandeling genomen.
 • Een eenmaal ingediend inschrijfformulier is niet overdraagbaar. Met andere woorden de reservering op de woning is strikt persoonlijk en is niet vatbaar voor ruil of overdracht.
 • Kandidaten geven bij de inschrijving hun voorkeurswoningen op. Het is mogelijk op maximaal 3 woningen in te schrijven. De volgorde van de voorkeuren is leidend voor de woningtoewijzing. U kunt deze na inschrijving niet meer veranderen.
 • U kunt niet in aanmerking komen voor niet door u opgegeven woningen.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw inschrijving via een e-mail.

Reservelijst

 •  Degenen die zich na deze datum van de startbijeekomst aanmelden worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.
 • Iedere gegadigde krijgt éénmalig de gelegenheid een keuze te maken voor een bepaalde woning. Indien iemand een woning afwijst, wordt de betreffende gegadigde onderaan de reservelijst geplaatst. De afwijzing heeft ook tot gevolg dat de betreffende persoon, op dat moment, onder de personen wordt geplaatst die zich op een later moment hebben aangemeld (na startbijeenkomst) en op de reservelijst staan.
 • Indien een inschrijver geen woning toegewezen heeft gekregen, omdat alle woningen van zijn voorkeur zijn toegewezen aan eerdere inschrijvers, krijgt hij de volgende keuzes. Bij de eerste keuze geeft de inschrijver aan dat hij op de reservelijst wenst geplaatst te worden in afwachting van het vrij komen van zijn voorkeurswoning(en). Indien men voor de tweede optie kiest, krijgt de inschrijver een nieuwe aanbieding van alle woningen die niet in de reguliere inschrijftijd zijn vergeven. Indien de inschrijver kiest voor deze optie dan komt de plaats op de reservelijst te vervallen.
 • De volgorde op de reservelijst komt overeen met de volgorde waarin het inschrijfformulier is ontvangen.
 • Wanneer er na de inschrijving afmeldingen komen dan zal de nieuwe gegadigde zijn, de eerstvolgende in rangorde die nog geen woning aangeboden heeft gekregen (mits diens voorkeur overeenkomt met de beschikbaar gekomen woning danwel diegene geen voorkeur heeft aangegeven).
 • Indien aan een reservekandidaat een kavel wordt aangeboden, dan wordt hij verwijderd van de reservelijst van die voorkeur.
 • Inschrijvers die geen woning krijgen toegewezen ontvangen hiervan bericht.
 • Kandidaten op de reservelijst worden enkel benaderd indien zij volgens de rangorde bepaling aan de beurt zijn en een woning van hun voorkeur beschikbaar komt.